ΠΡΟΪΟΝΤΑ

INTERMIX ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προσφέρουμε καθημερινά και υπεύθυνα στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας και αυξάνουμε διαρκώς τα μερίδιά μας σε κάθε κατηγορία προϊόντων στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

  • Υψηλό επίπεδο ποιότητας παρεχομένων προϊόντων.
  • Πλήρης υποστήριξη και τεχνογνωσία όλων των προϊόντων και των εφαρμογών τους.
  • Απόλυτη ανταγωνιστικότητα τιμών προς όφελος όλων των πελατών.
  • Αφοσίωση στην ικανοποίηση του πελάτη, τον οποίο αντιμετωπίζει περισσότερο ως συνεργάτη
  • Συνεχή έρευνα / ανάπτυξη τεχνογνωσίας και νέων προϊόντων.
  • Διαρκείς & ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης – συνεργασίας και αξιοπιστίας.